Hrvatska vatrogasna zajednica raspisuje javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

nadzornik III. vrste (muzejski tehničar), 1 izvšitelj.

Mjesto obavljanja rada je u Muzeju hrvatskog vatrogastva u Varaždinu.

Sve detalje natječaja potražite na:

https://hvz.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Zapo%C5%A1ljavanje//tekst%20natje%C4%8Daja.pdf