U ponedjeljak 27. veljače 2023. godine održano je predstavljanje rada Hrvatske vatrogasne zajednice i Muzeja hrvatskog vatrogastva za studente Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Predstavljanje je održao voditelj Muzeja hrvatskog vatrogastva Vedran Runjić za studente treće godine dodiplomskog studija, koji imaju obvezu pohađanja prakse. Cilj je bio predstaviti rad HVZ-a kao stvaratelja arhivske građe i aktivnog korisnika informacijskih sustava, prilagođenih potrebama organizacije, te predstaviti rad Muzeja kao mjesta u kojem se čuva, obrađuje i prezentira građa vezana uz hrvatsko vatrogastvo.

Nakon kratkog povijesnog uvoda i definiranja vatrogasne djelatnosti, predstavljena je sadašnja struktura hrvatskog vatrogastva te ustrojstvo Hrvatske vatrogasne zajednice kao središnjeg ureda za vatrogastvo. Kratko je predstavljen je i projekt e-HVZ sa svim elementima. Muzej je predstavljen kroz tehničke i povijesne zbirke u koje su uvršteni predmeti te kroz izgled izložbenog prostora.

Omogućavanjem studentima obavljanja prakse u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednice, ostvarena je suradnja s Odsjekom za informacijske i komunikacijske znanosti koji educira stručne kadrove – buduće arhiviste i muzeologe. Kroz 40 sati prakse za jednopredmetne, ili 80 za dvopredmetne, studenti će pod vodstvom mentora iz HVZ-a pomoći oko evidentiranja i digitalizacije predmeta, dokumenata i fotografija u HVZ-u i Muzeju, što će olakšati istraživanje hrvatske vatrogasne povijesti i sustava vatrogastva.

Zahvaljujemo dr. sc. Željki Miklošević i dr. sc. Radovanu Vrani što su nam omogućili da buduće muzeologe i arhiviste upoznamo s hrvatskim vatrogastvom. Također zahvaljujemo dr. sc. Kosjenki Laszlo Klemar iz Tehničkog muzeja Nikola Tesla koja je i predložila navedenu suradnju. Nadamo se da će studenti na praksi u HVZ-u steći vještine koje će im pomoći u daljnjem radu.