Poziv na otvaranje izložbe Iza vatrenog zida – žene u vatrogastvu

Pozivamo Vas na otvaranje izložbe “Iza vatrenog zida – Žene u vatrogastvu” koje će se održati u petak 8. srpnja 2022. s početkom u 19 sati u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu. 


U stručnoj vatrogasnoj terminologiji, „vatreni zid“ označava strukturu koja ograničava područje širenja požara i smanjuje štetu na građevinama uslijed požara. U kontekstu izložbe, „vatreni zid“ simbolički predstavlja teško propusne strukture koje su ženama priječile ili im otežavale ulazak u svijet vatrogastva.

Izložba daje prikaz povijesti, položaja i uloge žena u vatrogastvu na području Hrvatske, od prvih spomena žena u kontekstu vatrogastva i pionirki vatrogastva u Hrvatskoj – žena koje su prve probile „vatreni zid“ – preko ulaska većeg broja žena u vatrogastvo u vrijeme socijalizma do suvremenog doba, kada usprkos još uvijek prisutnim predrasudama i izazovima s kojima se susreću svjedočimo intenzivnom rastu broja žena u vatrogastvu.

Premda možemo pretpostaviti da su žene oduvijek sudjelovale u gašenju požara, prvi put se u kontekstu vatrogastva spominju u izvorima iz razvijenog srednjeg vijeka, mahom statutima dalmatinskih gradova. U povijesnim izvorima novog vijeka koji se odnose na vatrogastvo, žene se tek iznimno spominju. To naročito vrijedi za 19. stoljeće, kada se razvija stereotip vatrogasca-heroja koji u slikovnim prikazima nerijetko spašava – ženu! Odlike koje su se pripisivale vatrogascima, poput hrabrosti, snage (psihičke i fizičke) i racionalnosti, smatrale su se odlikama svojstvenim muškarcima. Žene se nisu smatrale biološki predodređenima za vatrogastvo. Ulazak žena u organizirano vatrogastvo usko je povezano s Prvim svjetskim ratom, kada su članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava u velikom broju sudjelovali u ratnim zbivanjima, što je dovelo do potrebe za popunjavanjem upražnjenih mjesta novim članovima. Isprva su to bili stariji dječaci, a potom i žene. Tema uključivanja žena u vatrogastvo aktualizira se početkom 1930-ih, kada je osnovan prvi ženski odjel u povijesti hrvatskog vatrogastva – Odjel bolničarki/samaritanki dobrovoljnog vatrogasnog društva Đakovo. Ulazak većeg broja žena u vatrogastvo usko je vezan uz razvoj industrije pa je tako i Anka Drvarek, prva žena s titulom vatrogasnog časnika u Kraljevini Jugoslaviji bila članica Industrijske dobrovoljne vatrogasne čete Tivar (poslije DVD Varteks). Uslijed intenzivne industrijalizacije nakon Drugoga svjetskog rata, broj industrijskih vatrogasnih četa raste, a sukladno politici zapošljavanja žena u industriji, koja je rezultirala rastom broja industrijskih radnica, raste i broj žena uključenih u vatrogastvo. U profesionalnom vatrogastvu, prve žene zapošljavaju se tek 1980-ih godina. Danas je u profesionalnom vatrogastvu zaposleno 37 žena, odnosno 1,19 %. Uz operativne zadatke češće obnašaju funkciju operativnih dežurnih vatrogasaca u vatrogasnim operativnim centrima, koja uključuje zaprimanje dojave o požaru ili nekom drugom događaju, koordiniranje sa snagama na terenu, vođenje dokumentacije i statistike o intervencijama i sl.
 
Uz predmete iz fundusa Tehničkog muzeja Nikola Tesla i Muzeja hrvatskog vatrogastva, na izložbi će biti predstavljene i osobne priče i predmeti (odore, oprema, nagrade) suvremenih hrvatskih vatrogaskinja.

Izložba je realizirana u partnerstvu Tehničkog muzeja Nikola Tesla i Hrvatske vatrogasne zajednice / Muzeja hrvatskog vatrogastva, uz suradnju s hrvatskim vatrogaskinjama i brojnim dobrovoljnim vatrogasnim društvima.

*** 
Danas kada je feminizam i te kako jak, nastojat ću da dokažem, da je i te kako potrebno da i žena sudjeluje skupa s nama na vatrogasnom polju. Jer organizacija, koja radi na tako razgranjenom polju, mora da imade uz sebe i žensku pomoć.
(Marijan Heržić, Žena i vatrogastvo, u: Vatrogasni kalendar, Vatrogasna zajednica Savske banovine, Zagreb, 1936., str. 61)

Da smo mi ženske sposobne da se primimo i pridružimo dužnosti vatrogasaca i da mi sa našom braćom zajedno vršimo uzvišenu službu pomoći našemu bližnjemu, kada ga snadje nesreća, to nam ne može nitko osporiti.
(Voditeljica ženskog vatrogasnog odjela DVD-a Đakovo, sestra Marija Ćubriković, u: Vatrogasni kalendar, Vatrogasna zajednica Savske banovine, Zagreb, 1936., str. 62)

Žena u vatrogastvu, pogotovo ako se radi o zapošljavanju u profesionalnom vatrogastvu, ima dosta ograničene mogućnosti. Mislim da nije to problem samo kod nas u Hrvatskoj, već i u drugim zemljama. Još uvijek se to gleda kao „muški“ posao. Meni je osobno bilo dosta teško probijati se kroz taj tunel.
(Jasna Leljak, JVP Grada Zaprešića, za Vatrogasni vjesnik, 2022.)

IMPRESUM IZLOŽBE
Autori-ce/kustosi-ce: Kosjenka Laszlo Klemar (TMNT), Vedran Runjić (MHV/HVZ)
Stručni-e suradnici-e: Nina Francetić (HVZ), Damir Knežević (HVZ), Jasminka Petek (Državna vatrogasna škola), Jasmina Kadija (Javna vatrogasna postrojba grada Zagreba)
Oblikovanje postava izložbe: Barbara Blasin
Tehnički postav: Hrvoje Đukez / Osvald exhibition design and technique
Lektura: Mirta Jurilj
Tehnička podrška: Zvonimir Ambruš
Produkcija: Tehnički Muzej Nikola Tesla
Partner: Muzej hrvatskog vatrogastva / Hrvatska vatrogasna zajednica
Zahvale: Višnja Bardić, Ana Marija Brković, Marina Blažević, Tomislav Bogović, Tatjana Bošnjak-Bosak, Vlado Brlečić, Tanja Crljen, Željko Cecić, Matea Doner, Mateja Fras Venus, Đuro Gajdek, Klaudija Gatarić, Anamarija Hadrović, Ivana Herceg, Nikola Jagodin, Siniša Jembrih, Krešimir Juratović, Marija Komar, Marija Kenfelja, Dora Knapić, Stjepan Kovaček, Sabina Kucelj, Zrinka Kunješić, Jasna Leljak, Antonija Medved, Martina Mihodrin, Gea Miščević, Dubravka Mitrović, Ljubo Musinov, Antun Novak, Matea Novosel, Emil Smutni, Karolina Stanić, Marija Šikić, Zoran Šimić, Željko Šiptar, Nataša Šincek, Renata Topolovec, Kristina Trgovec, Katica Valečić, Ana Vlašec, Keti Vrabič, Snježana Veličan, Tihomir Zec, DVD Bedekovčina, DVD Blato, DVD Breznica Našička, DVD Donja Gračenica, DVD Drenova, DVD Đakovo, DVD Klana, DVD Kneginec Gornji, DVD “Mladost” Kaštel Sućurac, DVD Nuštar, DVD Odranski Obrež, DVD Semeljci, DVD Stari Gradac, DVD Semeljci, DVD Starigrad, DVD Šolta, DVD Županja, JVP Grada Zagreba, JVP Grada Siska, JVP Grada Varaždina, VZŽ Virovitičko-podravske, VZŽ Splitsko-dalmatinske, VZG Zagreba.

Radno vrijeme: utorak–petak: 11 – 19; subota–nedjelja: 10 – 14; ponedjeljkom i praznicima zatvoreno. Ulaz je besplatan.

BEHIND THE FIREWALL – women in firefighting

In expert firefighting terminology, “firewall” denotes a structure delimiting the area of fire expansion, thus reducing the damage on constructions during fire.

In the context of this exhibition, “firewall” symbolically represents hardly permeable structures that prevented or hindered women from entering the world of firefighting.

The exhibition provides an overview of history, status and role of women in firefighting in the area of Croatia, from the first mentioning of women in the context of firefighting and the women pioneers of firefighting in Croatia – who were the first to break through the firewall –, the entrance of a larger number of women in firefighting during socialism, all the way to the contemporary period, when we bear witness to an intense increase in the number of women in firefighting despite the still-present prejudice and challenges which they face.

The exhibition has been made possible in collaboration between the Technical Museum Nikola Tesla and the Croatian Firefighting Association / Museum of Croatian Firefighting.

EXHIBITION CREDITS
Authors / curators: Kosjenka Laszlo Klemar (TMNT), Vedran Runjić (MHV/HVZ)
Expert collaborators: Nina Francetić (HVZ), Damir Knežević (HVZ), Jasminka Petek (Državna vatrogasna škola | Firefighters School), Jasmina Kadija (Javna vatrogasna postrojba grada Zagreba | Public Fire Brigade of Zagreb)
Exhibition setup design: Barbara Blasin
Technical setup: Hrvoje Đukez / Osvald exhibition design and technique
Proofreading: Mirta Jurilj
Technical support: Zvonimir Ambruš
Production: Tehnički Muzej Nikola Tesla | Technical Museum Nikola Tesla
Partner: Muzej hrvatskog vatrogastva | Museum of Croatian Firefighting / Hrvatska vatrogasna zajednica | Croatian Firefighting Association