DANAS ČITAMO: Vatrogasci: Što? Kako? Zašto

Jedan od važnijih ciljeva u radu Hrvatske vatrogasne zajednice edukacija je djece i mladeži o opasnostima od požara kao i o važnosti vatrogasaca za sigurnost cjelokupnog društva. Edukacija se aktivno provodi još od vrtićkog uzrasta kroz podjelu promotivnih materijala i posjete vatrogasaca školama i vrtićima.
U edukativnim materijalima najviše su zastupljene bojanke, rasporedi sati te školski pribor s preventivnim porukama. Također, postoje priručnici za rad s vatrogasnom mladeži, koja je već uključena u vatrogasni sustav.

Upravo su iz tog razloga kao novinu na polju edukacije najmlađih, urednica časopisa „Vatrogasni vjesnik“ Nina Francetić i voditelj Muzeja hrvatskog vatrogastva Vedran Runjić napravili koncept edukativne knjižice koja bi djecu i mlade uvela u svijet vatrogastva. Postavljen je zadatak da se razni segmenti vatrogasnog rada, od gašenja požara i tehničkih intervencija, do vježbi, natjecanja i uloge dobrovoljnih vatrogasaca u društvu prikažu na zanimljiv način, uz navođenje svih elemenata bitnih za vatrogasnu djelatnost.

O brošuri
Edukativna brošura Vatrogasci: Što? Kako? Zašto? autora Vedrana Runjića na 48 strana donosi priču o vatrogascima podijeljenu u nekoliko logičkih cjelina. Nakon uvodnog dijela koji prikazuju širinu vatrogasnog posla, slijede osnovni pojmovi iz gorenja i gašenja. Potom je kratko opisan razvoj hrvatskog vatrogastva u povijesti, povezan s pričom o Muzeju hrvatskog vatrogastva te su prikazani brojčani podaci o stanju u hrvatskom vatrogastvu danas.
Slijedi prikaz vatrogasne zaštitne opreme i opreme za gašenje požara, a u poglavlju o vatrogasnim aparatima prikazane su i upute za korištenje. Poseban dio je posvećen vrstama i namjeni vatrogasnih vozila te protupožarnih zrakoplova.

Priča o vrstama vatrogasnih intervencija počinje požarima objekata i požarima otvorenog prostora. Opisana je uloga vatrogasaca u tehničkim intervencijama u prometu te na intervencijama u slučaju potresa, nevremena i poplave. Uz informacije o radu vatrogasaca na ovim intervencijama, kroz svojevrsne istraživačke zadatke čitatelj je upućen na istraživanje o najvećim požarima i nesrećama iz povijesti, a na kojima su intervenirali vatrogasci.
Pripreme vatrogasaca za intervencije predstavljene su kroz prikaz vježbi i sustava obuke i školovanja, a poseban dio knjižice je posvećen radu s vatrogasnom mladeži u kojem je opisan način kako se uključiti u vatrogasnu organizaciju. Također su predstavljena i vatrogasna natjecanja te uloga dobrovoljnih vatrogasaca kao nositelja društvenih događanja u mjestima u kojima djeluju.

Na kraju knjižice su savjeti iz protupožarne preventive, upute o postupanju u slučaju izbijanja požara te prikaz pravilnog načina dojave informacije o požaru vatrogascima.
Tekst prati 51 fotografija iz arhive Vatrogasnog vjesnika te 10 ilustracija koje je pripremila tvrka Evenio koja se i inače bavi ilustracijama prilagođenim dječjem uzrastu. U pripremi brošure korištena je literatura Hrvatske vatrogasne zajednice.

Recenzija brošure
O knjižici je recenzent Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba rekao sljedeće: “Vatrogasci: Što? Kako? Zašto? vrijedna je edukativna brošura Hrvatske vatrogasne zajednice koja na jednostavan, a opet zanimljiv način djeci i mladeži, za koju je prvenstveno namijenjena, opisuje ne samo što, kako i zašto vatrogasci rade, nego ih polako uvodi u sve segmente vatrogasne djelatnosti.”

Brošuru je recenzirao i predstavnik Ministarstva znanosti obrazovanja Alen Hutinović navevši, između ostalog, kako će „(…)ova brošura svojim jednostavnim, razumljivim i interesantnim pristupom vatrogastvo i vatrogasnu djelatnost dodatno približiti djeci viših razreda osnovne škole“.

Knjižica je tiskana krajem 2021. godine u 1000 primjeraka, a već u ovoj godini slijedi dotisak. Hrvatska vatrogasna zajednica će distribuirati knjigu po vatrogasnim zajednicama županija, s preporukom da se primjerci dostave u gradske i školske knjižnice, kako bi što veći broj djece i mladih imao pristup ovom zanimljivom izdanju.