NA DANAŠNJI DAN: Rođen Đuro Čovran

Na današnji dan 1928. godine u Varaždinu je rođen Đuro Čovran, viši vatrogasni časnik i prvi voditelj Muzeja hrvatskog vatrogastva. S 19 godina postaje član DVD-a Varaždin. Imao je veliku ulogu u pokretanju povijesne zbirke DVD-a Varaždin, koja je kasnije prerasla u Muzej hrvatskog vatrogastva. Čovran je zaslužan za prikupljanje gotovo 700 raznih vatrogasnih predmeta te za obnovu ručnih i motornih štrcaljki koje su i danas izložene u Muzeju. S povijesti hrvatskog vatrogastva upoznao je tisuće posjetitelja, među kojima prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana te sudionike vatrogasne olimpijade održane u Varaždinu 2005. godine. Za svoj rad u vatrogastvu dobio je niz priznanja. Preminuo je 30. prosinca 2014. godine. Njegov portret i danas nadgleda sve posjetitelje muzeja i bdije nad predmetima koje je brižno čuvao i obnavljao