Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite RH

Danas obilježavamo Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj.

Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 1. ožujka Međunarodnim danom civilne zaštite, kao sjećanje na dan kada je 1972. godine počela s radom Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu sa sjedištem u Ženevi. Primarni joj je cilj podizanje svijesti javnosti o opasnostima od velikih nesreća i katastrofa, ali i isticanja uloge civilne zaštite u prevenciji, odgovoru na krize te saniranju posljedica. Republika Hrvatska taj dan obilježava od 1992. godine, temeljem Odluke Vlade RH o proglašenju  Dana civilne zaštite u Republici Hrvatskoj.

Temeljnu snagu Civilne zaštite u Hrvatskoj, uz postrojbe civilne zaštite, Hrvatsku gorsku službu spašavanja i Crveni križe, čine vatrogasci. Uloga civilne zaštite je upravo u prošloj godini došla do izražaja, prvo u nastojanjima na suzbijanju pandemije, a potom kod saniranja posljedica potresa u Zagrebu i u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Svim pripadnicama i pripadnicima sustava civilne zaštite želimo sretan današnji dan.